Verandering

Advisering

Als ondernemer vindt u resultaten belangrijk. Een logische interne organisatie en een goede samenwerking zijn daarbij onontbeerlijk. Zijn deze niet optimaal? Gezamenlijk stellen we een actieplan op. Belangrijke veranderingen in het vooruitzicht? PriOrg begeleidt het gehele proces.

Versterking

Coaching en Teambegeleiding

Loopt u werk niet zoals u wilt? Komt u als leidinggevende onvoldoende uit de verf? Coaching is een praktisch instrument dat u helpt weer in uw kracht te gaan staan. Gedoe in het team, weerstanden tegen verandering? Bekijk wat PriOrg voor u kan betekenen.

Doorbreking

Conflictbemiddeling

Een conflict verstoort een optimale samenwerking en kan van iets kleins uitgroeien tot een groot probleem. Pak irritaties op tijd aan en maak tijd voor een goed gesprek. Durft u dat niet aan of komt u er samen niet uit, roep dan de hulp van PriOrg in.